Yunnan · Dali · Nanjian
Baohua 宝华镇

Famous for 'Dancing Dishes', an Yi dance performed at weddings.