Bibliography: 郭泰宗 (Guo Taizong)

Publications

南诏兵器“铎鞘”释考

2021

Research into the famous Nanzhao weapon Duoqiao.