Bibliography: 赵鸿昌 (Zhao Hongchang)

Publications

南诏编年史稿

1994

Nanzhao history year by year.