Zhusheng Wang: The Jingpo: Kachin of the Yunnan Plateau

Program for Southeast Asian Studies, Arizona State University

1997, ISBN 1881044157