Xiaoyizhuang Benzhu Temple 小邑庄本主庙

Benzhu Temples 本主庙

Village Benzhu Temple.


Nearby