Menglun Busterminal 勐仑客运站

Busses to Jinghong, Mengla, Xiangming. Minibus to Mengxing.
Picture: Busses to Jinghong, Mengla, Xiangming. Minibus to Mengxing.