Yunnan · Dali
Heqing County 鹤庆县

Picture: Looking downstream the Yangzi toward Zhongjiang 中江 town.
Zhongjiang: Looking downstream the Yangzi toward Zhongjiang 中江 town.