Yunnan · Dali
Heqing County 鹤庆县

Picture: View north from Zhongjiang 中江, up the Yangzi River, where a giant dam is rising.
Zhongjiang: View north from Zhongjiang 中江, up the Yangzi River, where a giant dam is rising.