Yunnan · Dali
Xiangyun County 祥云县

Picture: An Yi ritual in Xiangyun county.
Yaba Festival 哑巴节: An Yi ritual in Xiangyun county.

Festivals

Yaba Festival 17 Feb 2024