Yunnan · Puer
Jiangcheng Hani and Yi Autonomous County 江城哈尼族彝族自治县