Yunnan · Puer
Jingdong Yi Autonomous County 景东彝族自治县