Publications by Author starting with Y
严耕望 (Yan Gengwang)
Yanagida Seizan
Chunyan Yang
Lien-sheng Yang
X. Yang
楊世傑 (Yang Shijie)
Bin Yang
Yang Z. Q. Lin
Yang Bin
Yang Yuqing
Yang Yusheng
杨宪典 (Yang Xiandian)
杨周伟 (Yang Zhouwei)
杨荣彬 (Yang Rongbin)
杨德文 (Yang Dewen)
杨升庵 (Yang Shengan)
杨恒灿 (Yang Hengcan)
杨延福 (Yang Yanfu)
杨学政 (Yang Xuezheng)
杨仲录 (Yang Zhonglu)
杨政业 (Yang Zhengye)
杨光复 (Yang Guangfu)
杨文辉 (Yang Wenhui)
杨伟林 (Yang Weilin)
杨美劳 (Yang Meilao)
杨莲芬 (Yang Lianfen)
杨跃雄 (Yang Yuexiong)
杨德爱 (Yang Deai)
杨福泉 (Yang Fuquan)
杨希义 (Yang Xiyi)
楊明璋 (Yang Mingzhang)
杨玠 (Yang Jie)
杨世钰 (Yang Shiyu)
杨凤英 (Yang Fengying)
杨帆 (Yang Fan)
杨冬梅 (Yang Dongmei)
杨斯斐 (Yang Sifei)
杨长城 (Yang Chengcheng)
杨晓东 (Yang Xiaodong)
楊武泉 (Yang Wuquan)
Yang Erche Namu
Yang Hui
Yang Yongping
Alice Yao
Ya-ping Zhang
Cordell D.K. Yee
Emily T. Yeh
Yi Lidu
尹家政 (Yin Jiazheng)
尹明 (Yin Ming)
Yin Shaoting
Yingjin Zhang
Norman Yoffee
蓝勇 (Yong Lan)
Y. Yongping
尤中 (You Zhong)
E. C. Young
于海娣 (Yu Haidi)
Yu Ying-shih
余和祥 (Yu Hexiang)
余碧茔 (Yu Biying)
Yu Tianshu
于君方 (Yü Chün-fang)
袁嘉谷 (Yuan Jiagu)
Yan Yuan
Yuan-Chun Ding
Hayashi Yukio
Henry Yule
Yunnan Folk Literature Collection Office
Yunnan Provincial Cultural Department
Yunnan Provincial Museum
云南省交通运输厅 (Yunnan Traffic and Transport Office )
云南省下关师范专科学校 (Yunnan Xiaguan Teaching College )
Yu Xiaogang