Yunnan · Honghe
Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County 金平苗族瑶族傣族自治县